بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه آمریکایی هاوایی (A.H.U.)

چکیده

این مقاله با استفاده از تئوری نمایندگی (کارگزاری) به بررسی دو موضوع مهم میپردازد: 1) ارتباط پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران با سود حسابداری، رشد سود ارزش افزوده بازار، 2) مطالعه سازه های مهم در تعیین پاداش مدیران عامل. در مورد اول، از اطلاعات شرکتهای سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع سالهای 1376 تا 1380 استفاده گردیده و از روش تحلیل واریانس ورگرسیون استفاده شده است. در مورد دوم، پژوهش پیمایشی از طریق ارسال پرسشنامه و جمع آوری نظرات مدیران عامل و مشاوارن نهادها، شرکت های سرمایه گذاری و سازمانهای صنعتی انجام پذیرفته و فن های آماری آزمون دو جمله ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن، کروسکال- ولیس به کار رفته، و در پایان، خلاصه یافته ها نتایج هریک از موارد بالا ارایه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigating of Important Structures in Identifying Contracts, Indexes and Parameters for Bonus of CEO's and Compensation Plans

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Mohammad Sayrani 2
چکیده [English]

This research is carried out by the use of agency theory in considering twoimportant subjects:
- Relation of giving bonus to CEO which is compensation plan from accounting profit, profit growth, and Market Value Added (M.V.A.)
-Studying important structures in identifying   bonus of CEO's. In  the first  case,  from  the  gathered  information   of  profit  making  companies accepted in Tehran Stock Exchange ( T.S.E. ) in the years  1376 to  1380. Methods used in variance and regression analysis.  In  the  second  case measurement research   has been done by submitting some form of questioners and   gathering viewpoint of managing directors and consultants of holding  companies,  investment  companies  and  industrial organizations by statistical techniques, binomial test and  analysis of variance test and Kruskal- wallis test.
At the end, analysis and results research, the summery of above cases has been submitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Theory
  • Tehran Stock Exchange (T.S.E.)
  • CEO's compensation plans
  • compensation index
  • Accounting profit
  • accounting profit growth
  • Market Value Added