بررسی رابطه بین نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرآیند تصادفی تبعیت می نماید.
از آنجایی که نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغییرهای هدف (مانند سود حسابداری و قیمت سهام شرکت ها) از خود بروز میدهند، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدلهای متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی میتواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دونماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته، نسبت به مدل گام تصادفی ساده، پیش بینی های بهتری را منجر میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Changes in the Leading Indicators and the Accounting Profit of the Firms accepted at the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M. A. Aghaee 1
  • S. Ali Hoseini 2
چکیده [English]

This study examines the predictability of accounting profit of the firms accepted at the Tehran Stock Exchange by adjusted Random Walk with past changes of Economic Leading Indicators.
In random walk model, actual profit numbers of past years are independent variables. This model is based on assumption that behavior of accounting profit is a random Process.
Since the economic lead indicators produce accurate signals about future changes of target variables (e.g. accounting profit and stock price of firms), adjustment of actual profit by proportion of change of this indicators in profit forecasting models like random walk model, can produce better forecasting.
The result suggests that adjusted random walk model by proportion of change of two lead indicators, broad money supply  and  aggregate loans paid to governmental  and  non-governmental  sectors  by  banking  system of Iran including the three-year  lag, can produce better  forecasting.