حسابرسی مالی
تأثیر تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

اکرم افسای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.78707.2549

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های ترکیبی مورد بررسی ...  بیشتر

کیفیت حسابرسی
نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق‌الزحمه حسابرسان

ماندانا طاهری؛ قاسم بولو؛ رامین پرورپور

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.74951.2479

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی و عدم‌اطمینان اقتصادی از ویژگی‌های بازار سرمایه در محیط کسب‌وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می‌توانند در تبیین حق‌الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق‌الزحمه حسابرسی ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700

معصومه شهسواری؛ محمدرضا عباسزاده؛ حمزه حصاری

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-161

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.64696.2328

چکیده
  در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به‌طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های 360 سال-شرکت پذیرفته ...  بیشتر

حسابداری مالی
تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.57363.2211

چکیده
  ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌ است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تلاش حسابرسی

مجتبی گل محمدی شورکی؛ ابوالفضل زارع مهرجردی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 113-138

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.53171.2163

چکیده
  حق‌الزحمه حسابرسی به‌عنوان یکی از نشانه‌های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب‌کاران و حسابرسان محسوب می‌شود. ویژگی‌های شرکت صاحب‌کار و به‌خصوص ویژگی‌های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می‌تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق‌الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این ...  بیشتر

حسابداری مالی
قدرت مدیرعامل، مالکیت خانوادگی و حق‌الزحمه حسابرسی: واکاوی نظریه‌های همسویی و سنگربندی

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ سید پوریا کاظمی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 167-193

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.52432.2154

چکیده
  بر اساس نظریه‌های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق‌الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ...  بیشتر

اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی

رافیک باغومیان؛ عرفان محمدی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1399، ، صفحه 57-87

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.46444.2052

چکیده
  چکیدهدر پژوهش حاضر، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، ...  بیشتر

تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل

علی ابراهیمی کردلر؛ موسی جوانی قلندری؛ کیانوش گنجی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.7792.1276

چکیده
  تئوری‌های موجود دو پیش‌بینی متناقض در ارتباط با رقابت‌پذیری صنایع و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. رقابت‌پذیری صنایع از یک طرف مسائل‌ نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت‌ها را کاهش داده و دقت صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین ریسک ارزیابی‌شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای ...  بیشتر