نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه حسابداری/دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری/دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تئوری‌های موجود دو پیش‌بینی متناقض در ارتباط با رقابت‌پذیری صنایع و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. رقابت‌پذیری صنایع از یک طرف مسائل‌ نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت‌ها را کاهش داده و دقت صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین ریسک ارزیابی‌شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت‌هایی که در صنایع رقابتی فعالیت می‌کنند حق‌الزحمه کمتری را صورتحساب کنند. از طرف دیگر، رقابتی بودن صنایع می‌تواند ارزیابی حسابرسان از ریسک تجاری صاحبکار را افزایش دهد. بنابراین انتظار می‌رود که با افزایش میزان رقابت‌پذیری در صنعت حق‌الزحمه حسابرسی افزایش یابد. مطالعه‌ حاضر به صورت تجربی و با استفاده از اطلاعات 96 شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران طی بازه‌ زمانی 1388-1394 تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل را بررسی کرده و نشان می‌دهد که بین حق‌الزحمه‌ حسابرسی و رقابت‌پذیری صنایع رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر حسابرسان برای آن دسته از صاحبکاران خود که در صنایع با درجه‌ رقابت‌پذیری بالا فعالیت می‌کنند حق‌الزحمه کمتری صورتحساب می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of monopoly or industry competition on pricing of external audit services

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi kordlar 1
  • Musa Javani Ghalandari 2
  • Kianoosh Ganji 3

چکیده [English]

Existing theories predict two contradict relation between industry competitiveness and audit fees. Industry competitiveness reduces the agency problem between manager and stockholder of firms and also increases the accuracy of financial statement. Therefore decrease the assessment of risk by auditors and they are inclined to charge low audit fee for companies operate in competitive industry. On the other hand industry competitiveness can increase the assessment of business risk by auditor, so it would be expected as the competitiveness in the industry rise the audit fee increase, the current study examine empirically "The impact of monopoly or industry competition on pricing of external audit services "with the information of 96 publicly-held companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) Between 2009-2016. The result of study shows the significant and negative relation between audit fee and industry competitiveness. In other words, auditor charge low audit fee for client which operate in high competitive industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit fees
  • industry competitiveness
  • audit risk
  • business risk