نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن دستگیر؛ سید مهدی پارچینی پارچین؛ کیوان شیخی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام شرکت ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید ...  بیشتر

محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ رحمان سجادپور

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 23-47

چکیده
  افشای سود جامعه و اقلام آن سهامداران را برای ارزیابی بازده سهام کمک میکند و به مدیران برای بهبود تخصیص منابع مالی یاری می رساند. صورت سود و زیان جامع علاوه بر سود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیلات سنواتی را شامل میشود. انتظار میرود گزارش طبقه بندی صورت سود و زیان جامع بار اطلاعاتی گزارشهای ...  بیشتر

موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

رافیک باغومیان؛ علی رحیمی باغی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 49-72

چکیده
  در توسعه اقتصادی هرکشور، نظام حسابداری وظیفه فراهم ساختن اطلاعات مالی دقیق، به موقع و قابل اطمینان مورد نیاز برای مراحل گوناگون فرایندهایی چون تهیه، اجرا و کنترل پروژه های توسعه ای را به عهده دارد. در نتیجه، این واقعیت را نمیتوان کتمان نمود که در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، گسترش و توسعه حسابداری بخشی از زیرساختهای لازم برای ...  بیشتر

اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد؛ مینا ابوحمزه

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 73-102

چکیده
  آگاهی از تاثیر کیفیت افشای شرکتی بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام حائز اهمیت بسیاری است. از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به سزای آن در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر کیفیت افشای ...  بیشتر

عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری

مهدی سدیدی؛ سجاد ابراهیمی درده

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 103-119

چکیده
  مدیران سعی دارند با استفاده از اختیار خود و انعطاف پذیری ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری، تاثیر عدم اطمینان محیطی را در رقم گزارش شده سود حسابداری کاهش دهند. این پژوهش به بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی و اقلام تعهدی پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از رگرسیون چندگانه و تحلیل همبستگی استفاده نموده ایم. فرضیه های تحقیق با ...  بیشتر

رابطه بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه

سعید صحت؛ فراز مسافری راد؛ سید مجید شریعت پناهی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 121-140

چکیده
  معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر نگرفتن هزینه سرمایه و نیز استفاده از اطلاعات حسابداری، در معرض انتقاد فراوانی میباشند. در طرف مقابل ارزش افزوده اقتصادی با لحاظ نمودن هزینه فرصت و سود اقتصادی و سود اقتصادی، معیار بهتری در ارزیابی ارزش ایجاد شده در شرکتها است. در این تحقیق، ارتباط میان معیارهای فوق با ارزش افزوده اقتصادی ...  بیشتر

اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ هیوا خجسته

دوره 8، شماره 32 ، دی 1389، صفحه 141-168

چکیده
  تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که با وجود اهمیت افشا، برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگات اطلاعات، چرا برخی شرکتها در مقایسه با دیگر شرکتها اطلاعات کمتری افشا میکنند؟ یا، چرا شرکتهای مختلف هرکدام سطح متفاوتی از اطلاعات را افشا میکنند؟ برای پاسخ به این سوال، اثر خصیصه های شرکتی (اندازه، درجه مشهود بودن دارایی ها، اهرم ...  بیشتر