پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل

حمید خالقی مقدم؛ سعید مشیری؛ کامران پاکیزه

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، صفحه 1-33

چکیده
  این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدل های شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، میپردازد. صحت پیش بینی این مدل ها در بورسهای مختلف با استفاده از روش ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پور حیدری؛ مهدی شهبازی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، صفحه 35-51

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1383 میباشد. در صورت تایید این مدل در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران، تحلیل گران و کارگزاران بورس میتوانند در تصمیمات مالی خود و تعیین بازده سهام هریک از شرکتها ...  بیشتر

بررسی تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسعود عزیزخانی؛ نوراله خدادادی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، صفحه 53-78

چکیده
  این تحقیق به مطالعه تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. ارزش نامشهود با استفاده از نسبت Q توبین برآورد گردیده است. با استفاده از 389 سال-شرکت داده و برای دوره زمانی 1380 تا 1385، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر منفی هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود است. به عبارت دیگر افزایش ...  بیشتر

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، صفحه 79-115

چکیده
  برای رفع بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد کهف حاکمیت شرکتی بیش از هرچیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار میدهد و از منافع سهامداران محافظت میکند. موسسه های مالی بین المللی نیز رویه های اصلاح شده شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی ...  بیشتر

ارزیابی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی

ابراهیم وحیدی الیزیی؛ آذر راهداریان

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، صفحه 117-146

چکیده
  این تحقیق در نیمه دوم سال 1387 برای ارزیابی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان  و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی انجام گرفت. پس از مطالعات نظری، عوامل کمی و کیفی شناسایی و در قالب 28 عامل در دو گروه مساوی طبقه بندی شد و طی 350 و 300 پرسشنامه برای حسابرسان مستقل و داخلی ارسال گردید که تعداد 131 نفر از حسابرسان مستقل و تعداد 59 نفر از ...  بیشتر