کیفیت حسابرسی
نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق‌الزحمه حسابرسان

ماندانا طاهری؛ قاسم بولو؛ رامین پرورپور

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.74951.2479

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی و عدم‌اطمینان اقتصادی از ویژگی‌های بازار سرمایه در محیط کسب‌وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می‌توانند در تبیین حق‌الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق‌الزحمه حسابرسی ...  بیشتر

حسابداری مالی
تحلیل کتاب سنجی مقالات حوزه درماندگی مالی: وضعیت فعلی، روندهای در حال ظهور

محمد مرفوع؛ محمد جواد سلیمی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مجتبی عالی فامیان

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 35-79

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76556.2510

چکیده
  هدف: با توجه به اثرات هزینه‌های بالای درماندگی مالی، پیش‌بینی آن از همان ابتدا موردتوجه محققان قرار گرفته است. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش مرور ادبیات مقالات مربوط به درماندگی در این دو حوزه با استفاده از روش‌شناسی کتاب‌سنجی است. روش پژوهش: روش تحقیق این پژوهش بر اساس یک پروتکل سه مرحله‌ای تنظیم، پایش و تجزیه‌وتحلیل مجموعه داده‌ها ...  بیشتر

ابزارهای حسابداری
فرایند بررسی کنترل کیفیت کار در مؤسسات حسابرسی

مهری بختیاری؛ جواد رضازاده؛ کیومرث بیگلر

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 81-130

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76885.2518

چکیده
  بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار به‌عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین ...  بیشتر

حسابداری مالی
کووید 19، کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی

عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 131-164

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76715.2513

چکیده
  کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطۀ آن با تصمیم‌گیرهای تأمین‌‌مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوۀ اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه‌های تأمین‌‌مالی در دورۀ همه‌گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش‌های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری ...  بیشتر

حسابداری مالی
ماتریس ارزیابی چشم‌انداز پیشران‌های محرکِ حسابداری میراثی

فاطمه جلالی گرگانی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد مهدی حسینی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 165-213

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76823.2516

چکیده
  هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران‌های محرک در بروز حسابداری میراثی می‌باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده‌نگرانه نسبت به بسط چشم‌اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه‌های ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
کشف تحریف‌های حسابرسی و خوانایی گزارش‌های مالی؛ با تاکید بر نقش تعدیلی توانایی مدیران

مهدی ثقفی؛ اعظم پوریوسف؛ علی شیرزادی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 215-254

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76216.2502

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کشف تحریف‌های حسابرسی با خوانایی گزارش‌های مالی و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه پرداخته شده است. به منظور سنجش فرضیه‌های پژوهش از داده‌های پنل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه‌ای 7 ساله (سال‌های 1394 الی 1400) استفاده گردیده است. جمع‌آوری اطلاعات در این پزوهش، ...  بیشتر

حسابداری مالی
نقش مدیریت اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهروز بادپا؛ سهراب استا؛ فاطمه درویش حسینی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، صفحه 255-287

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.74109.2468

چکیده
  مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای ...  بیشتر