نویسنده = فرخ برزیده
تعداد مقالات: 12
3. چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 105-124

فرخ برزیده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ فاطمه زمانیان


6. سودمندی اطلاعات سودهای تقسیمی درباره سودهای آتی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 67-88

فرخ برزیده؛ سید محمد برهانی


8. ارزیابی حسابرسان از ریسک ذاتی و کنترل

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 81-104

فرخ برزیده؛ زهرا نیکخواه بهرامی


9. عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 43-69

فرخ برزیده؛ مرتضی معیری


10. آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 43-63

فرخ برزیده؛ سعید احمدی زاد


12. ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 83-106

حمید خالقی مقدم؛ فرخ برزیده