نویسنده = سجادی، سید حسین
تعداد مقالات: 5
1. رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 115-137

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی


3. عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 123-146

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ محسن دستگیر؛ دلشاد دهقان فر


4. ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 65-86

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی


5. شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 141-170

سید حسین سجادی؛ سید محسن طباطبایی نژاد