نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق، ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی از دیدگاه مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورسی بررسی قرار گرفته است. تحقیق مزبور از نوع توصیفی-کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض ها و روش های آماری، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، کنترلهای داخلی، عملکرد حسابرس مستقل، عملکرد حسابرس داخلی و همچنین، در جلوگیری از تقلب مدیریت موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity of Establishing a Client Audit Committee

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Sajadi 1
  • Mohsen Dastgir 1
  • Mojtaba Afshar Jahanshahi 2

چکیده [English]

The Purpose of this research, is the understanding the effect of Audit Committee existence and finally identifying the necessity of creating i t in our Country.
The results show that the existence of Audit committee causes that improve the quality of financial reporting, quality of internal Controls, external Auditor Performance and internal Auditor Performance and decreases the Management fraud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • quality of financial reporting quality of external and internal Auditor Performance
  • management fraud