دوره 21 (1403)
دوره 20 (1402)
دوره 19 (1401)
دوره 18 (1400)
دوره 17 (1399)
دوره 16 (1398)
دوره 15 (1397)
دوره 14 (1396)
دوره 13 (1395)
دوره 12 (1394)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 7 (1388)
دوره 6 (1387)
دوره 5 (1386)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود

علی رحمانی؛ غریبه اسماعیلی

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 1-23

چکیده
  اقتصاد دانش­بنیان، شیوه ارزشیابی شرکت­ها را تغییر داده است. شکاف عمده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‏ها، انگیزه تحقیقات گسترده­ای در مورد ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهانی است. مطالعات تجربی در بازارهای پیشرفته نشان می­دهد، دارایی­های نامشهود، راهبردی و بااهمیت هستند. در حال حاضر در ایران، مطالعات اندکی در مورد دارایی­های ...  بیشتر

کارآیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی در بررسی و آزمون روابط ساختاری حسابداری؛ مورد آزمون فرضیه ثبات کارکردی

فرخ برزیده

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 25-55

چکیده
  ماهیت خاص روابط ساختاری نسبت به روابط عملی در حسابداری سؤالاتی را پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی در مدل‌های مبتنی بر روابط ساختاری و عملی فراروی محققان قرار داده است. در این مقاله، با استفاده از ادبیات فرضیه ثبات کارکردی و آزمون فرضیه مذکور، سعی شده است به سؤالاتی پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل ...  بیشتر

مالی رفتاری، سوگیری نماگری و متغیرهای بینادی حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

احمد بدری؛ ندا گودرزی

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 57-88

چکیده
        مطابق یکی از سوگیری‌های رفتاری، سرمایه‌گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت‌ها، طبقه‌بندی‌های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش‌بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت‌هایی در عملکرد شرکت‌ها هستند. به این دسته از تورش‌های رفتاری، سوگیری "نماگری" اطلاق می‌گردد.این سوگیری موجب می‌شود، تا سرمایه‌گذاران روندها ...  بیشتر

بررسی محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی‌ها در شناسایی مدیریت سود

احمد بهرامی؛ محسن دستگیر

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 89-110

چکیده
  هدف این پژوهش،تعیین قدرت توضیح­دهندگی مدل حاشیه سود/گردش دارایی­ها درتبیین تغییرات نسبت سودعملیاتی آتی درشرکت­های پذیرفته شده دربورساوراق بهادارتهران می‏باشد. متغیروابسته استفاده شده دراین پژوهش،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی­های عملیاتی سال آتی به منظورتعیین محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی‏هادرشناسایی ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه

رافیک باغومیان؛ کیوان عزیز زاده مقدم

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 111-133

چکیده
  توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می­شود. هدف اصلی شرکت­ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می‌باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک‌های موجودمی‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، ...  بیشتر

خطای پیشبینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره

یحیی کامیابی؛ احسان بوژ مهرانی؛ فاضل نادری پلنگی

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 131-151

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می‏شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیرگذار بر ریسک می‏باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می‏شوند. در واقع، عدم اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای ورشکستگی شرکت‌های مواد غذایی بر مبنای دو مدل افزایشی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA-Additive) و تشخیصی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA-DA)

سعید صحت

دوره 11، شماره 43 ، اسفند 1392، صفحه 153-184

چکیده
  چکیده ورشکستگی، پدیده­ای است که بسیاری از شرکت­ها خصوصاً در عصر شدیداً رقابتی حاضر، با آن مواجه­اند. از این رو، تجزیه و تحلیل و پیش­بینی ورشکستگی، امری بسیاری حیاتی خصوصاً برای سرمایه­گذاران است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف معرفی دو روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) در تجزیه و تحلیل و پیش­بینی ورشکستگی برای شرکت­های ...  بیشتر