دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتباطات سیاسی و کیفیت اطلاعات حسابداری: شواهدی از تجدید ارائه صورت‌های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22054/qjma.2021.49457.2113

شکراله خواجوی؛ هاشم نصیری فر؛ محمدحسین قدیریان آرانی


2. تاثیر ریسک غیرسیستماتیک سهام بر رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.20241.1565

محمدجواد سلیمی؛ جواد علیزاده؛ جواد دوست جباریان؛ زهره هوشنگی


3. تبیین گزارشگری مالی- مالیاتی متقلبانه شرکت‌ها: رویکرد ترکیبی داده‌کاوی کلاسیک، ANFIS و الگوریتم‌های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.59092.2234

ماریام یوخنه القیانی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ اکبر زواری رضایی


4. تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.57363.2211

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد


5. توانایی مدیریتی و رفتار ریسک‌پذیری شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.58781.2229

حسن یاری؛ رافیک باغومیان


6. بررسی اثرات تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران بخش عمومی با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.57877.2217

غریبه اسماعیلی کیا؛ فرشاد سبزعلی پور؛ منظر باقری زاده؛ مهدی امیدی


7. بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اثر آن بر دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.58490.2223

رویا سلطانی؛ علی ابراهیم نژاد


8. رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.47802.2078

عرفان محمدی؛ حمیده اثنی عشری


9. رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22054/qjma.2021.41277.1996

رافیک باغومیان؛ حسین رجب دری؛ امیررضا خانی ذلان


10. الگوی اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22054/qjma.2019.44845.2033

ایرج دوانی پور؛ قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مقصود امیری


11. بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی: نقش تعدیلی مدیریت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22054/qjma.2021.59285.2237

الناز اکبرلو؛ مهدی زینالی؛ مهدی علی نژاد ساروکلایی؛ رسول برادران حسن زاده


12. تاثیر استراتژی‌های متنوع‌سازی بر عملکرد ‌موجودی کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.22054/qjma.2021.58687.2227

زهرا یوسف زاده؛ غلامرضا منصورفر؛ فرزاد غیور