گزارش های حسابداری
مدلی برای گزارشگری مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

احسان محبی؛ جعفر باباجانی؛ محمدجواد سلیمی؛ محمد تقی تقوی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73559.2455

چکیده
  شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این شرکت‌ها، عوامل اثرگذار ...  بیشتر

حسابداری مالی
گزارش تفسیری مدیریت و مدیریت سود: با تاکید بر نقش مدیران زن

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فرزانه یوسفی اصل؛ فاطمه شیرزادی؛ نیلوفر زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77352.2523

چکیده
  یکی از گزارش‌هایی که شرکت‌ها حسب صلاحدید سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به انتشار آن هستند، گزارش تفسیری مدیریت است. این گزارش از جمله اقلام مهمی است که همراه با صورت‌های مالی منتشر می‌شود و هدف آن بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده واحد تجاری است که همراه صورت‌های مالی ارائه می‌شود. از این‌رو در این تحقیق رابطه بین ارائه گزارش تفسیری ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه بین عوامل اقتضایی و عملکرد پایداری غیرمالی؛ نقش تعدیلی ابعاد رفتاری مدیران

غریبه اسماعیلی کیا؛ مهدیس ناصری؛ امین قنبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.78069.2542

چکیده
  در دنیای کنونی، مشخصات یک شرکت صرفاً در رابطه با مسائل مالی اثبات نمی‌شود، بلکه نیاز به گنجاندن دیدگاه-های زیست محیطی و اجتماعی پدید آمده است. بر این اساس سطح آگاهی از فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی به سرعت در حال رشد بوده و این دیدگاه در سال‌های اخیر تحت عنوان عملکرد پایداری مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با مفاهیم نظریه اقتضایی، ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی با عملکرد مالی

محمد امری اسرمی؛ سیدکاظم ابراهیمی؛ حسین امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77772.2533

چکیده
  رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی از ملزومات عصر رقابتی کنونی است و فشار رقابتی شرکت‌ها در این شرایط، هزینه‌هایی را بر شرکت‌ها تحمیل می‌کند که می‌تواند عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی با عملکرد مالی شرکت‌ها بررسی شده است. نمونه آماری ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) پس از اجرای سامانه‌ی درخواست وجه الکترونیکی (مطالعه موردی : اداره کل خزانه)

محمدرضا نیکبخت؛ محسن برزوزاده زواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77530.2540

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور پس از اجرای سامانه‌ی درخواست وجه الکترونیکی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در اداره کل خزانه می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به لحاظ ماهیت، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان، حسابرسان و مدیران اداره کل خزانه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی و مجریان، متخصصان ...  بیشتر