حسابداری مالی
1. تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57363.2211

چکیده
  ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. برهمین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
2. توانایی مدیریتی و رفتار ریسک‌پذیری شرکت

حسن یاری؛ رافیک باغومیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58781.2229

چکیده
  یکی از مهم‌ترین وظایف پیش‌ روی مدیران، تصمیم‌گیری است. زندگی امروز در حالی ادامه می‌یابد که سایه‌افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور، به علل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری را به کلی متحول ساخته است. شرکت‌ها نیز در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر‌قابل پیش‌بینی است، روبه‌رو هستند و این مدیران هستند که تصمیم های نهایی لازم ...  بیشتر

3. بررسی اثرات تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران بخش عمومی با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران

غریبه اسماعیلی کیا؛ فرشاد سبزعلی پور؛ منظر باقری زاده؛ مهدی امیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57877.2217

چکیده
  مدیریت عمومی نوین، پدیده‌ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی‌باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده-سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی ...  بیشتر

حسابداری مالی
4. الگوی اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی

ایرج دوانی پور؛ قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مقصود امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.44845.2033

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش، ارائه الگویی برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان و اجرای تحلیل عاملی تاییدی، شاخصهای اثرگذار ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
5. بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی: نقش تعدیلی مدیریت سود

الناز اکبرلو؛ مهدی زینالی؛ مهدی علی نژاد ساروکلایی؛ رسول برادران حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59285.2237

چکیده
  مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری خودخواهی، سلطه‌جویی و خودبرتربینی، اهمیتی برای قوانین و مقررات قائل نبوده و به شکل فرصت‌طلبانه در قالب مدیریت ادراک اقدام به استفاده از واژگان مثبت به شکل لحن خوش‌بینانه در گزارش‌های توضیحی حسابداری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی با ...  بیشتر

حسابداری مالی
6. معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی شرکت‌های زیان‌ده؛ آزمون‌ اثر تعدیلی ساختار مالکیت

محمد خطیری؛ علی قاسمی؛ مهتاب درویش تبار احمد چالی؛ امید مهری نمک آورانی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59138.2235

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی اثر ساختار مالکیت در تعدیل ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته‌ و حق‌الزحمه غیر منتظره حسابرسی در شرکت‌های زیان‌ده پرداخته است. ‌در این مسیر و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 71 شرکت برای یک دوره ده ساله ‌از ابتدای سال 1389 تا پایان سال‌ 1398 استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌های آماری لازم صورت گرفت. ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
7. تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد

محمد علی آقایی؛ محمد امری اسرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.51016.2139

چکیده
  در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه گذاری بیش از حد در داراییها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب ...  بیشتر