حسابداری وجنبه های مختلف مالی
نقش تعدیلگری محافظه‌کاری بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

هانیه حکمت؛ وحید حیدرزاده خلیفه کندی؛ راضیه قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.79187.2555

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری محافظه‎کاری بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود است. پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر‌اساس ماهیت و ویژگی داده‌هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها استفاده می‌شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می‌شود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نخست از روش کتابخانه‌ای ...  بیشتر

استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود

سیدعلی حسینی؛ زهرا معصومی بیلندی

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1401، ، صفحه 145-176

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.62149.2288

چکیده
  استقبال اخیر شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها نقش کارشناسان را پررنگ‌تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی‌هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های موردنظر ...  بیشتر

اخلاق حرفه‌ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا

محمد نمازی؛ حسین رجب‌دُری

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1397، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9822

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جایگاه اخلاق حسابرسی در ایران از منظر ادبیات منتشرشده در این زمینه است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله‌های مرتبط منتشرشده در نشریه‌های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به کار آن‌ها تا انتهای تابستان سال 1395 است. در ابتدا با رویکرد آرشیوی مقاله‌های مربوط تهیه و سپس با رویکرد «تحلیل محتوا» ...  بیشتر

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 25-57

چکیده
  قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود  بودن اختیارات آنها ...  بیشتر

تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، ، صفحه 27-59

چکیده
  وجود اطلاعات مالی درخور اعتماد، لازمه ی بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرس، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی میشود. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و نتیجه گیری از فعالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی ...  بیشتر

حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن

محسن خوش طینت

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، ، صفحه 61-84

چکیده
  حسابداری بین المللی شاخه ای از اقتصاد کاربردی است که اطلاعاتی درباره رویدادهای مالی و تجاری برای استفاده کنندگان فراهم میکند. امروزه بیشتر موضوعات مورد علاقه در حسابداری ناشی از ابعاد بین المللی آن است. برای آشنایی با حسابداری بین المللی باید از سه دیدگاه اندازه گیری، افشا و حسابرسی به مقوله حسابداری توجه کرد. (چوی و همکاران، 1999).    بیشتر