حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بیست و پنج سال روش‌شناسی علم طراحی در پژوهش‌های حسابداری: تحلیل کتاب‌سنجی

امیر مرادی؛ حمیده اثنی عشری؛ محمدحسین رهبان؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77182.2521

چکیده
  روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه‌حل‌محور برای تعقیب پژوهش‌هایی است که فراتر از فهم ‏وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائۀ مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود ‏کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته‌های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از ‏نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

عرفان محمدی؛ حمیده اثنی عشری

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 171-200

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.47802.2078

چکیده
  ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ...  بیشتر

تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی

یگانه فغفورمغربی؛ سید حسین سجادی؛ حمیده اثنی عشری؛ علی رضاییان

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.47931.2080

چکیده
  اطلاعات کمی به تنهایی و به خودی خود تصویر ناقصی از شرایط اقتصادی یک شرکت ارائه می‌کند. بنابراین شرکت‌ها علاوه بر افشاهای کمی، افشا‌هایی به صورت کیفی و متنی نیز منتشر می‌کنند که علاوه بر ویژگی کلی اطلاعات یعنی سودمندی در امر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان، ویژگی‌های دیگری نیز همچون احساس زبانی و خوانایی دارند که می‌توانند بر قضاوت ...  بیشتر

رابطه سیاست‌های مالیاتی و بار مالیاتی شرکت‌ها در شرایط تورمی

حمیده اثنی عشری؛ مینا نورمحمدی

دوره 15، شماره 58 ، تیر 1397، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9426

چکیده
  مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می‌شود و به عنوان اصلی‌ترین ابزار کسب درآمد برای دولت‌ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه‌های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت‌ها تعدیل نمی‌شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این ...  بیشتر

رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر B تعدیلی نگرش مدیریت

الناز تجویدی؛ حمیده اثنی عشری؛ احمد حاج نوروزی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4052

چکیده
  تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل های تحلیلسود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90انجام شد نشان داد چندان نمی توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتارنامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این ...  بیشتر

رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر تعدیلی نگرش مدیریت

حمیده اثنی عشری؛ الناز تجویدی؛ احمد حاج نوروزی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1394

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.6312.1237

چکیده
  تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه‌ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل‌های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی‌توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. ...  بیشتر