تبیین الگوی حسابرسی داخلی اثربخش از منظر ذینفعان

محمد جعفر زیوری کامران؛ حسین فخاری

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، ، صفحه 81-111

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.42676.2019

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه‌های آن می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره‌ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته‌های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می‌باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی ...  بیشتر

ارائه مدلی با ثبات از محافظه کاری باسو با استفاده از روش پنل پویا(GMM-sys)

حسین فخاری؛ فرهاد فلاح نژاد؛ شهریار زروکی

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.25385.1669

چکیده
  این پژوهش در راستای تبیین برآورد میثاق محدود کننده محافظه کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه کاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010)پرداخته و ایرادات وارده بر این مدل ها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش های انجام شده در این خصوص بررسی می نماید . بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم ...  بیشتر

بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی

حسین فخاری؛ جواد محمدی؛ محسن حسن نتاج کردی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 130-154

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.1679

چکیده
  نوظهور بودن و الزام وجود کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی و نقش وویژگیهای آن به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی در شرکتهای ایرانی موضوع بحث برانگیزی است ، این تمایل خصوصا زمانی که بحث مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مطرح است پر رنگترمی شود چرا که احتمال کشف مدیریت سود از طریق اقلام واقعی کمتر می باشد بر این ...  بیشتر