کلیدواژه‌ها = سود عملیاتی
تعداد مقالات: 6
4. تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141

10.22054/qjma.2010.6948

علیرضا مهرآذین


5. رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 1-35

حمیدرضا برادران شرکاء؛ س.م سید مطهری