نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 حسابرس

3 حسابدار

چکیده

یکی از جنبه های مهم پژوهش های حسابداری در کشورهای مختلف، کسب شناخت از وضعیت سیستم های حسابداری و کشف نقاط ضعف، خلاهای موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع کاستیها و ارائه به سطوح بالاتر است. با توجه به این که طبق مراحل چهارگانه تکامل حسابداری مدیریت هر چه مراحل بالاتر می رود ابزار های مدیریت هزینه پیشرفته تر می شود و در نتیجه تاثیر آن روی سود عملیاتی بیشتر می شود؛ در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ابزارها و تکنیک ها در قالب مراحل تکامل حسابداری مدیریت روی سود عملیاتی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مالی شرکت هایی که تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هر چه شرکت ها از ابزارهای مدیریت هزینه مراحل تکامل حسابداری مدیریت بالاتر استفاده می کند سود عملیاتی آن ها نیز بیشتر می شود؛ البته در این مورد استثنایی نیز وجود دارد که شرکت هایی که از ابزارهای مدیریت هزینه مرحله تکامل دوم حسابداری مدیریت استفاده می کنند نسبت به شرکت هایی که از ابزارهای مدیریت هزینه مراحل سوم و چهارم استفاده می کنند سود عملیاتی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Tools of Evolution Steps of Management Accounting On Operating Profit of Companies Listed In Tehran Stock Exchange Exchanged: An Empirical Examination

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati Deilami 1
  • Amir Hossein Hossein Pour 2
  • Hossein Ahmadi 3

1 Assistant Prof. of Accounting, University of kharazmi

2 Auditing

3 Accountant

چکیده [English]

One important aspect of accounting research in different countries is acquiring knowledge about situation of accounting systems and finding weaknesses and gaps, providing solutions to resolve existing deficiencies, and upgrading to higher levels. According To The Four Steps Of The Evolution Steps Of Management Accounting, The Higher The Steps, Tools Of Cost Management Becomes More Advanced And Reasonably The Effect On Operating Profit More, In This study, examine Effect of tools and techniques of Management Accounting in evolution step of management accounting form on operating Profit. Statistical Population of the Study Is Financial Management Companies by the End of 1392 (In Solar Calendar) In Tehran Stock Exchange Is Accepted. Data Is Collected By Questionnaire. The results show that if evolution step of management accounting firms goes up, operating profit will goes up too, in the meanwhile, there is a exception, that is Companies are in the step two have higher operating profit than companies which are in the steps third and fourth of evolution of management accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tools of management accounting
  • cost management
  • evolution steps of management accounting
  • operating profit