ارائه مدلی با ثبات از محافظه‌کاری باسو با استفاده از روش GMM-sys

فرهاد فلاح نژاد؛ حسین فخاری؛ شهریار زروکی

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.8915

چکیده
  این پژوهش در راستای تبیینبرآورد میثاق محدود کننده محافظه­کاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظه­کاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010)پرداخته و ایرادات واردشده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهش­های انجام شده در این خصوص بررسی می­نماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای ...  بیشتر

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش شواهدی را در رابطه با اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت با مقایسه اقلام تعهدری اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میکند. طبق نتایج تحقیق، مدیریت سود، مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش میدهد و علاوه بر این، مدیریت سود علاوه بر اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، اثر بیشتری ...  بیشتر

نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده

محسن خوش طینت؛ مهدی رضایی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، ، صفحه 1-37

چکیده
  سود به عنوان یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول و حوش و جنبه های محتلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن است. در این مقاله سعی شده است استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیرگذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مدنظر قرار گیرد. بدین منظور با درنظر گرفتن سه سطح سود: ...  بیشتر