نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این پژوهش شواهدی را در رابطه با اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت با مقایسه اقلام تعهدری اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میکند. طبق نتایج تحقیق، مدیریت سود، مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش میدهد و علاوه بر این، مدیریت سود علاوه بر اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت، اثر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری در مقایسه با مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Earnings Management on the Value-Relevance of Earnings and Book Value: A Comparison of Short-term and Long-term Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • Mohamad Arabmazar Yazdi 1
  • M. Mostafazadeh 2

چکیده [English]

This study provides events about the impact of Earnings Management on the Value-Relevance of Earnings and Book Value with comparison of short­ term and long-term discretionary accruals. According to the result of this study, in Tehran Stock Exchange (TSE), Earnings management reduces the value-relevance of earnings and increases the value-relevance of book value and also the effect of long-term discretionary accruals on the value relevance of  earnings  and  book  value  is  greater  than  the  effect  of  short-term discretionary accruals on the value relevance of earnings and book value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Management
  • Accruals
  • Earnings
  • Book Value
  • Discretionary accruals