استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی، چالش‌ها و راهکارهای بهبود

سیدعلی حسینی؛ زهرا معصومی بیلندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.62149.2288

چکیده
  استقبال اخیر شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها نقش کارشناسان را پررنگ‌تر نموده و اعتماد افزاینده بر کار کارشناسان منجر به نگرانی‌هایی در ارتباط باکیفیت حسابرسی گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و راهکارهای بهبود آن است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های موردنظر ...  بیشتر

تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران

سیدعلی حسینی؛ افسانه بحیرایی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، ، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10426

چکیده
  افشای داوطلبانه اطلاعات، مازاد بر الزام قانونی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور شفافیت بیشتر فرایندهای شرکت است. افشای داوطلبانه به عنوان یک نوع مکانیزم آگاهی دهنده ممکن است با فرایندهای مختلف شرکت در ارتباط باشد. به همین دلیل شرکت‌ها با توجه به ترکیب هیات مدیره خود تصمیماتی در زمینه نحوه افشای داوطلبانه اطلاعات ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نماگرهای پیشروی اقتصادی و تغییرات سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد علی آقایی؛ سید علی حسینی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1382، ، صفحه 25-46

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرآیند تصادفی تبعیت می نماید. از آنجایی که نماگرهای پیشروی اقتصادی ...  بیشتر