نویسنده = قائمی، محمد حسین
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 53-75

محمد حسین قائمی؛ طاهر اسکندرلی


3. تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملی فاما فرنچ

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 93-106

محمد حسین قائمی؛ مصطفی مرادی پور؛ محمد باقر کریمی


5. ارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 156-184

محمد رضا ساربانها؛ محمد حسین قائمی؛ فرشاد سلیم