حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بیست و پنج سال روش‌شناسی علم طراحی در پژوهش‌های حسابداری: تحلیل کتاب‌سنجی

امیر مرادی؛ حمیده اثنی عشری؛ محمدحسین رهبان؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77182.2521

چکیده
  روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه‌حل‌محور برای تعقیب پژوهش‌هایی است که فراتر از فهم ‏وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائۀ مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود ‏کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته‌های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از ‏نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی اثر تغییر در روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها

محمد سلیمانی؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده؛ جواد شکرخواه

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 85-123

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.74301.2471

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تغییر در روش حسابداری محاسبه ذخایر وام‌های بانکی بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها می‌باشد. برای انجام این‌کار، ابتدا ادبیات نظری فعلی حول موضوع پژوهش تشریح و نظرات متضاد موجود در پژوهش‌های پیشین بیان شده است. در ادامه، ذخایر وام‌ها با فرض به‌کارگیری روش مورد تأیید استانداردهای بین‌المللی حسابداری ...  بیشتر

حسابداری مالی
قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های‌ مالی‌ و سر‌رسید بدهی‌ شرکتی‌

محمد عرب‌مازار یزدی؛ وحید منتی؛ جواد روشن ضمیر

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، ، صفحه 95-123

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.67284.2370

چکیده
  قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌ نقش‌ مهمی‌ در همسوسازی انگیزه‌‌ها در شرکت‌ ایفا کرده و امکان‌ شناسایی‌ شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت‌های مختلف‌ را برای ذینفعان فراهم‌ می‌آورد. بر این اساس، ارزیابی‌ عملکرد مدیران‌ و نظارت‌ بر آن‌ها تسهیل‌ شده و انتظار می‌رود که‌ افزایش‌ قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌، باعث‌ محدود شدن‌ ...  بیشتر

قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مریم دولو؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ احمد بدری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 23-47

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.99.1005

چکیده
  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1389می باشد. پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل داده‌های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام گردیده است. نمونه آماری شامل 11880 مشاهده فصل/شرکت ...  بیشتر