نویسنده = ثقفی، علی
تعداد مقالات: 8
1. جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

دوره 14، شماره 57، بهار 1397، صفحه 1-23

10.22054/qjma.2018.8911

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان‌پور


5. ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 1-37

علی ثقفی؛ محمد مرفوع


8. تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 1-24

علی ثقفی؛ مهدی سدیدی