نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک "حسابداری منابع انسانی"، سابقه‌ای طولانی دارد و به تبع آن، روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله‌ای حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به این واقعیت، بررسی کیفیت مدل‌های اندازه‌گیری یا گزارشگری سرمایه انسانی دارای اهمیتی غیرقابل‌انکار است. این پژوهش شواهدی را در رابطه با مربوط‌بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی "مبتنی بر سرمایه" ارائه می‌کند. برای این منظور، از مدل‌های ارتباط ارزشی به عنوان چارچوب تجربی سنجش مربوط بودن مدل مذکور استفاده شده است. تعداد 22 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 (مجموعاً 110 سال-شرکت) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی مدل مبتنی بر سرمایه و شکاف ارزشی سهم رابطه معنی‌دار وجود دارد. پس از تأیید ویژگی مربوط بودن به روش شبه‌آزمایشی، در سطحی بالاتر، محتوای اطلاعاتی مدل مبتنی بر سرمایه با استفاده از طرح آزمایشی چهارگروهی پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش که در شرایط کنترل‌شده و با کمک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، به طور میانگین نتوانست تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین پاسخ‌های گروه آزمون و کنترل و در نتیجه وجود محتوای اطلاعاتی را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Empirical Evaluation of Relevance and Information Content of Capital-Based Human Capital Financial Reporting Model

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 2
  • Ghasem Blue 2

چکیده [English]

The significance and critical role of human capital (HC) is broadly accepted. Human capital financial reporting as the classic "human resource accounting", has a long history. As a result, many methods have been proposed for HC measuring and reporting. Given that the HC financial reporting is still an unsolved problem, it is important to evaluate the quality of HC measurement and reporting models. The research offers evidences about the relevance and information content of "Capital-Based Human Capital Financial Reporting Model". For this purpose, we utilized the value relevance models as an experimental framework. Using cluster sampling, we chose and examined 22 corporations, from 2011 to 2015. We utilized OLS to test our research hypothesis. The results indicate that capital-based model is relevant for measuring and reporting Iranian corporations' HC. After verifying the relevance characteristic using a quasi-experimental method, at a higher level, information content of the model was examined by applying four-group experimental design with pretest and posttest. The results of this experiment, performed in controlled conditions and with the help of graduate accounting students of Allameh Tabatabai University, show no significant difference between experimental and control groups' responses, and therefore no additional information content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital financial reporting
  • capital-based model
  • relevance
  • information content