نویسنده = باباجانی، جعفر
تعداد مقالات: 8
2. ارزیابی عملکرد اجرای ماده 272 قانون مالیتهای مستقیم (مصوب 27/11/1380)

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 105-128

جعفر باباجانی؛ محمدجواد مرادمند


7. در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 155-171

جعفر باباجانی؛ امیر پوریانسب