نویسنده = سدیدی، مهدی
تعداد مقالات: 6
2. ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 9-36

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی


3. بررسی ارتباط ابعاد حاکمیت شرکتی با کارائی سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395

10.22054/qjma.2020.16388.1474

بنیامین نره ئی؛ صابر شعری اناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی


4. بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 105-129

مهدی سدیدی؛ احمد محمدی سانیانی


5. عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 103-119

مهدی سدیدی؛ سجاد ابراهیمی درده


6. تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 1-24

علی ثقفی؛ مهدی سدیدی