دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 1-177 
2. رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی

صفحه 25-50

10.22054/qjma.2018.8268

محمد جواد سلیمی؛ جعفر باباجانی؛ ابوالفضل جعفری


6. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها

صفحه 119-140

10.22054/qjma.2018.8272

محمد رضا مهربان پور؛ محمد مهدی نادری نورعینی؛ عفت اینالو؛ الهام اشعری