پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای مدیران غیرموظف

فرشید خیراللهی؛ فرزاد ایوان؛ احسان محبی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8781

چکیده
  مسائل و مشکلات مرتبط با صورت‌های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت­های مالی نشان می­دهد که به احتمال زیاد صورت­های مالی دوره­های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی ...  بیشتر

اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

آمنه بذرافشان

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 179-284

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.7741

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهایداخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیتکمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن،مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری ...  بیشتر

بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی

حسین فخاری؛ جواد محمدی؛ محسن حسن نتاج کردی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 130-154

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2015.1679

چکیده
  نوظهور بودن و الزام وجود کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی و نقش وویژگیهای آن به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی در شرکتهای ایرانی موضوع بحث برانگیزی است ، این تمایل خصوصا زمانی که بحث مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مطرح است پر رنگترمی شود چرا که احتمال کشف مدیریت سود از طریق اقلام واقعی کمتر می باشد بر این ...  بیشتر