گزارش های حسابداری
نقش رسانه بر استراتژی مدیریت سود

مظفر جمالیان پور

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.72545.2442

چکیده
  با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و پویایی بیشتر رسانه‌های خبری، کانال جدیدی برای انتشار داده‌ها و اطلاعات مالی ایجاد شده است. در پژوهش حاضر تاثیر انتشار اخبار مرتبط با شرکت‌های بورسی بر روی چگونگی (استراتژی) مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. شیوه جایگزین کردن هر یک از روش‌های مدیریت سود متداول به عنوان استراتژی مدیریت سود مطرح شده است. ...  بیشتر

حسابداری مالی
بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های مدیریت سود بر به‌کارگیری استراتژی تغییر طبقه‌بندی سود

محسن ایمنی؛ سیدمحمد مشعشعی

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، ، صفحه 203-236

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.67557.2375

چکیده
  در ادبیات نظری حسابداری، دو استراتژی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت‌های واقعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت‌های موجود برای این دو استراتژی، سومین نوع الگوی مدیریت سود یعنی تغییر طبقه‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های ...  بیشتر