بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه‌گذاران به اعلام سود

مهدی عرب‌صالحی؛ نرگس حمیدیان؛ هادی امیری

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1397، ، صفحه 147-170

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.8917

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه­گذاران به اعلام سود شرکت­ها و همچنین واکنش به اخبار خوب سود است. بدین منظور نمونه­ای شامل 162 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید. برای محاسبه عدم اطمینان اطلاعات از سه معیار کیفیت اطلاعات، عدم اطمینان جریان­های ...  بیشتر

تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، ، صفحه 1-18

چکیده
  انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل میکند و باعث تغییرات در قیمت و حجم مبادالات سهام میگردد. سوالاتی از این قبیل که آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اعلام سود حسابداری و تغییرات قیمت سهام و بازده غیرعادی سهام در دوره زمانی اطراف تاریخ اعلام سود سالانه وجود دارد؟ و اعلامیه های سود اطلاعاتی را به ...  بیشتر