مدلی برای تاثیرمسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات شرکت براجتناب و فرار مالیاتی

یحیی حساس یگانه؛ شهروز رضایی

دوره 15، شماره 58 ، تیر 1397، ، صفحه 27-58

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9425

چکیده
  امروزه انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه در مقابل  اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند، مفید باشند. از طرف  دیگراجتناب و فرار مالیاتی شرکت ها بعنوان یک مسأله و نگرانی در جامعه تلقی می شود و جامعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا شرکتها و افراد مالیات عادلانه خود را در قبال ...  بیشتر

ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، ، صفحه 21-41

چکیده
  سیاستگذاران به دنبال یافتن راهکارهایی برای اصلاح مالیاتی، به مالیت بر ارزش افزوده به عنوان گزینه مناسب تجدید ساختار مالیاتی مینگرند. ضروت استقرار یک نظام مالیاتی خاص از جمله مفاهیمی است که قبل از طراحی یا تجدید ساختار یک نظام مالیاتی مفهوم میابد. این تحقیق به دنبال آن است که ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران را با ...  بیشتر