بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر مدل-های پیش‌بینی ورشکستگی

نظام الدین رحیمیان؛ سیدجواد میرعباسی؛ آتنا خازن

دوره 15، شماره 60 ، دی 1397، ، صفحه 77-101

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.9953

چکیده
  استقرار مناسب سازوکار­های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی­نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز­­وکار­ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می­تواند بر جنبه­های مختلف بنگاه­ها تأثیرگذار ...  بیشتر

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.7739

چکیده
  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است.برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهشحاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام ...  بیشتر

رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1391، ، صفحه 151-175

چکیده
  وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است مهمترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بینوجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، است . از آنجایی که شرکتهایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند وشرکتهای دارای وجه نقد مازاد، با مشکلاتی مواجه می شوند؛ این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجهنقد و رابطه تداوم نگهداری مازاد وجه ...  بیشتر