نویسنده = دیدار، حمزه
تعداد مقالات: 4
4. اثر خصوصیات شرکتی بر سطح افشاء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 141-168

حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ هیوا خجسته