بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه‏ های سیاسی با فرصت‏های رشد شرکت:رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت‏ هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می‏پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام‏های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می‏شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن‏ها کمک می‏‏کند و نسبت به سایر شرکت‏ها، آسان‏تر و با پرداخت هزینه‏ های کمتری از امتیازهای مهم بهره‏ مند می‏ شوند؛ بنابراین، حمایت سیاسی دولت ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود و از این‏رو این قبیل شرکت‏ها می‏توانند از فرصت‏های رشد بیشتری برخوردار گردند. با توجه به این‏که کشور ایران از جمله کشورهایی است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است و بسیاری از صنایع زیر نظر دولت مشغول به فعالیت هستند و اعمال کنترل‏های دولت بر سیاست‏های مالی و عملیاتی آن‏ها دیده می‏شود، در تحقیق حاضر به صورت تجربی رابطه بین هزینه‏ های سیاسی با فرصت‏های رشد شرکت با استفاده از رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1382 تا 1391 تشکیل می‏دهد. یافته‏ های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه‏ های سیاسی و فرصت‏های رشد شرکت ارتباط مثبت و معنی‏ دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Empirical Investigation of Relationship between Political Costs Theory and Growth Opportunities: A Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • mehdi heidari 1
  • hamze didar 2
  • bahman` ghaderi 3
1 Assistant professor in Accounting Department in Urmia University
2 assistant professor in urmia university
چکیده [English]

Abstract
One of the consequences of political economy is the government's influence on economic units. Companies that have a good relationship with government; pay less tax, have a greater market share, receive additional bank loans, In comparison with the other companies use the government concessions and in the process of public offering shares Government help them, Thus political patronage may lead to creation additional value and growth opportunities for these companies.In our country, the government has a widespread presence in economic activity and its influence on the financial and operating policies of most industries in Tehran Stock Exchange is observed. Therefore, in this research we investigation the relationship of political costs with growth opportunities with structural equation modeling approach. The research population consisted of 68 companies for the period of 2003 to 2012. Our finding indicates that the relationship between political costs and growth opportunities is positive and significant. keywords

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Growth Opportunities"
  • " Political Costs Theory"
  • "Political Patronage"
  • "Structural Equation Modeling"