نویسنده = تقوی فرد، محمد تقی
تعداد مقالات: 3
1. ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 9-38

علی ثقفی؛ روح اله فرهادی؛ محمد تقی تقوی فرد


2. ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم انداز،

دوره 12، شماره 45، بهار 1394

10.22054/qjma.2020.1094.1061

روح اله فرهادی؛ علی ثقفی؛ محمد تقی تقوی فرد


3. چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 105-124

فرخ برزیده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ فاطمه زمانیان