رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 115-137

چکیده
  در این پژوهش به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام با استفاده از اطلاعات نمونه ای از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که به روش غربالگری در طی دوره 1381 الی 1390 انتخاب شده اند، پرداخته شده است و این مساله مورد بررسی قرار گرفت که وضعیت ریسک شرکت‏هایی که سودهای با کیفیت خود را هموار می‏کنند، چگونه ...  بیشتر

تاثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلند مدت

ساسان مهرانی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22054/qjma.2009.6939

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه با تاثیر اعمال استراتژی های انتخابی شرکتها بر عملکرد مالی آنها صورت گرفته است. شرکت هایی که استراتژی مدیریت هزینه را پذیرفته اند از طریق قیمت تمام شده پایین تر نسبت به رقبای خود قادر خواهند بود سهم بازار خود را افزایش دهند. از سوی دیگر شرکت هایی که استراتژی تمایز محصول را به کار می گیرند ...  بیشتر

بررسی رابطه نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

ساسان مهرانی؛ امیر رسائیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 59-80

چکیده
  ساختار سرمایه شرکتها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا میکند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه به عنوان متغییر وابسته و نسبت های مختلف سودآوری شرکتها به عنوان متغیر مستقل میباشد. از این رو تعداد 189 شرکت در طی دوره زمانی 9 ساله، (1375-1383) مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های چهار صنعت شامل صعنت سیمان، آهک و گچ، صنعت ...  بیشتر