حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه-گذاران: بررسی نقش بهبود سطح ارتباطات حسابرسان

فرزاد ایوانی؛ حدیث عبدی؛ فرشید خیراللهی؛ مهری علیمرادی

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 117-149

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.62225.2286

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بررسی نقش متغیر بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر این رابطه بوده است. بدین منظور، از یک مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و یک مدل با سازه‌های مرتبه بالاتر استفاده شده است. با استفاده اطلاعات گردآوری‌شده از پرسشنامه مربوط به حسابرسان ...  بیشتر

پیامدهای شکست گزارشگری مالی برای مدیران غیرموظف

فرشید خیراللهی؛ فرزاد ایوان؛ احسان محبی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.8781

چکیده
  مسائل و مشکلات مرتبط با صورت‌های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت­های مالی نشان می­دهد که به احتمال زیاد صورت­های مالی دوره­های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی ...  بیشتر