نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مطالعات متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازار پرداخته‌اند؛ اما سمت و سوی بیشتر این مطالعات صرفا بر اصل عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی و مستندسازی رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و قیمت سهام متمرکز بوده است و واکنش مستقیم بازار به معیارهای کیفیت حسابرسی را نشانه‌هایی از تاثیر حسابرسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بیان کرده‌اند و به ندرت نقش حسابرسی مستقل را بر رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران در بازار بررسی نموده‌اند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایلات سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده‌پذیر نوع گزارشات و اندازه حسابرس اندازه‌گیری می‌شود و برای سنجش تمایلات سرمایه‌گذاران از یک شاخص ترکیبی، متشکل از پنج معیار خرد و دو معیار کلان اقتصادی استفاده شده است تا بتوان اثرات کلان اقتصادی را نیز کاهش داد. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 560 سال- شرکت طی سال‌های 1387-1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره تعدیل شده بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد گزارشات حسابرس اعتماد سرمایه‌گذاران به اطلاعات حسابداری را تقویت می‌کند و بر تمایلات سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام تاثیر می‌گذارد؛ اما اندازه حسابرس دارای اثر تعدیل‌کنندگی نمی‌باشد و تاثیری بر تمایلات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Moderating Audit Quality on Investor Sentiment in Stock Pricing

نویسندگان [English]

  • Mehdi Baharmoghaddam 1
  • Hossein jokar 2

1 Associate Professor of Accounting, Shahid Bahonar University, Kerman

2 MSc. Accounting, Shahid Bahonar University, Kerman

چکیده [English]

Several studies in Tehran Stock Exchange have examined the effect of audit quality on investment decisions in the market, but toward most of these studies are based solely on the principle of rationality of economic agents and documentation of the relationship between audit quality and stock price and the direct reaction of the market to the audit quality criteria are indicative of the effect of audits on the investors' decisions and rarely examine the role of independent auditors on the emotional behaviors investors in the market. So, this paper the main purpose is investigating the effect of moderating audit quality on investor sentiment in stock pricing. In this study, to measure the audit quality, it has been used the observable variables such as the type of audit opinion, audit size and investor sentiment was measured by using five criteria of microeconomic and two macroeconomic criteria. For this purpose, sample of 560 years-company, during the years 2009-2016 was investigated using modified multivariate regression. The results show that the auditor's reports strengthens investor confidence to accounting information and affect the investors' sentiment in stock pricing, but the size of the auditor is not moderating and has no effect on the investors' sentiment in the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Investor Sentiment
  • Stock Market Price
ابراهیمی کردلر، علی؛ قلندری، موسی. (1395). تاثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 137-154.
اسدی، غلامحسین؛ اشکانی، بهروز. (1396). بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر قیمت سهام. دانش حسابرسی، 17 (66)، 41-60.
ایزدی نیا، ناصر؛ میرزائی، مهدی. (1394). تاثیر ارزش‌گذاری سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(45)، 73-96.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده، وحید. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (2)، 19-42.
بنی مهد، بهمن؛ احمدی، سعید. (1392). بررسی تحلیلی سودمندی گزاش‌های حسابرسی در بازار سرمایه. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 2 (6)، 13-30.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم؛ مهدی دانا، محمد. (1394). رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (4)، 1-16.
حاجیها، زهره؛ ابراهیمی، محمد رضا. (1395). بهبود اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام. پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، 8 (30)، 61-81.
حساس یگانه، یحیی؛ یعقوبی منش، سارا. (1382). تاثیر گزارش‌های حسابرسی بر قیمت سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1 (3)، 27-59.
راعی، رضا؛ فلاح‌پور، سعید. (1383). مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی. تحقیقات مالی، 6 (2)، 77-106.
ستایش، محمد حسین؛ شمس‌الدینی، کاظم. (1395). بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 8 (1)، 103-125.
عزیزی، شهریار. (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل‌گر و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها، آزمون‌ها و رویه‌های آماری. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (9)، 155-174.
علوی طبری، حسن؛ بشیری منش، نازنین. (1392). اثر کیفیت حسابرس و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2 (6)، 65-75.
ملکیان، اسفندیار؛ معین‌الدین، محمود؛ کلانتری، انسیه. (1390). رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18 (66)، 53-68.
مومنی، منصور؛ قیومی، علی. (1387). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات کتاب نو.
Al-Thuneibat, A., Khamees, B., & Al-Fayoumi, N. (2008). The effect of qualified auditors’ opinions on share prices. Evidence from Jordan. Managerial Auditing Journal, 23: 84-101.
Baker, M., & Stein, J. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets, 3 (6): 271–299.
Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61 (4): 1645–1680.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition. New York, USA.
Barberis, N., Vishny, A., & Shleifer, R. W. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49: 307-343.
Beneish, M., Billings, M., & Hodder, L. (2008). Internal control weaknesses and information uncertainty. The Accounting Review, 83: 665–703.
Boone, J., Khurana, I., & Raman, K. (2010).  Do the Big 4 and the Second-tier firms provide audits of similar quality?  Journal of Accounting and Public Policy, 29: 330-352.
Brown, G., & Cliff, M. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11 (1): 1–27.
DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3 (3): 183–199.
Fama, E., & Laffer, A. (1971). Information and capital markets. Journal of Business, 44 (3): 289–98.
Ghasemi, L., Nazari, J., & Noorani Far, I. (2017). The effect of the audit report on the relevance of accounting information. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 6 (1s): ISSN 1805-3602.
Hsu, J., Young. W., & Chu, C. (2011). Price Behavior of Qualified Companies around the Audit Report and Report Announcement Days: The Case of Taiwan. Journal of International Financial Management and Accounting, 22, 2, 2011
Ianniello, G., & Galloppo, G. (2015). Stock market reaction to auditor opinions Italian evidence. Research paper, Managerial Auditing Journal, 30 (6/7): 610-632.
Ittonen, K. (2012). Market reactions to qualified audit reports: research approaches. Accounting Research Journal, 25: 8-24.
Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 31: 385–420.
Ma, Z., Wu, L., & Zhou, K. (2017). Sentiment and Audit Quality. Working Paper.
Menon, K., & Williams, D. (2010). Investor Reaction to Going Concern Audit Reports. The Accounting Review, 85 (6): 2075-2105.
Pucheta, M., Vico, A., & Garcia, M. (2004). Reactions of the Spanish capital market to qualified audit reports. European Accounting Review, 13: 689–711.
Robu, M., & Robu, I. (2015). The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies. Procedia Economics and Finance, 20: 562-570.
Tao, M. (2012). Financial Reporting Quality and Information Asymmetry: Evidence from the Chinese Stock Market. Working Paper.
Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit quality: A synthesis of theory and empirical evidence. Journal of Accounting Literature, 23: 153-193.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. Journal of Law & Economics, 26 (3): 613-633.
Zhou, K. (2017). Investor Sentiment and Audit Quality. Working Paper.
Zhu, B., & Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38 (3): 125-134.