بررسی توانایی مولفه های جریان وجه نقدی عملیاتی در پیش بینی سودهای آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

براساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران، استفاده از هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم در گزارشگری جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی مجاز میباشد. با وجود تشویق به استفاده از روش مستقیم، این قدرت انتخاب موجب گردیده که شرکتهای ایرانی در گزارشگری مالی خود، از روش غیرمستقیم در تهیه صورت جریان وجوه استفاده نمایند و به جای افشای مولفه های جریان وجه نقد عملیاتی، تنها خالص جریان نقد عملیاتی را نمایش می دهند. استفاده از روش غیرمستقیم می تواند با اصول عمومی مربوط به تهاتر کردن دریافتها و پرداختهای وجه نقد در تهیه صورت جریان وجوه نقد در تضاد باشد. اصول عمومی که توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی (2007) در این زمینه توصیه گردیده، عبارت است از: "در صورت جریان وجوه نقد، تهاتر دریافتها و پرداختهای وجوه نقد تنها در صورتی که ارائه جریان وجوه نقد به صورت ناخالص دارای محتوانی افزاینده اطلاعاتی نباشد، مجاز میباشد."
از این رو در این پژوهش به بررسی محتوای اطلاعاتی مولفه های جریان وجه نقد عملیاتی، از طریق آزمون توانایی این مولفه ها در پیش بینی سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده، تا از این طریق به مدیران شرکتها و قانون گذاران در تنظیم دامنه و الزمان نحوه  ارائه صورت جریان وجوه نقد و به سرمایه گذاران در برآورد سودهای آتی یاری رساند.
نتایج تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مولفه های جریان وجه نقد عملیاتی (روش مستقیم گزارشگری) اطلاعات مرتبط تری را برای تصمیم گیری ارائه  میدهد و دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash Flow disaggregation and the Prediction of Future Earnings

نویسندگان [English]

  • M. Gh. Osmani 1
  • M. H Namdar 2
چکیده [English]

According to the Iranian Accounting Standard No. 2, alternative use of both direct and indirect methods of reporting cash flows from operating activities is allowed. In practice, despite all persuasive and encouraging measures favoring the direct method, Iranian companies, free in their choice of which method to use, tend to prefer indirect method due to its being easier. Indirect method involves net cash flow reporting rather than a report of each and every element of cash flows from operating activities. This method could be in clear contrast to the general principles concerning the set off between cash inflows and outflows. The general principle dealing with this issue, developed by IASB (2007), declares that setting off cash outflows and inflows is permitted only when presenting the gross numbers is devoid of any informational content.
Accordingly, the present study is an effort to examine informational content of Cash flow disaggregation through testing their ability in predicting future earnings of listed companies in Tehran Stock Exchange.  The final goal is to help managers and regulatory authorities with specifying the kind and amount of information to be presented in cash flow statement, and investors with estimating future earnings.
Results show that Cash Flow disaggregation, compared to net cash flow from operating activities are better predictors of future earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash flow disaggregation
  • Direct method
  • Indirect method