بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وجود رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری از نظر هموارسازی سود میباشد. با به کار گیری روش تحلیل پانلی و استفاده از اطلاعات 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 یافته های این پژوهش نشان میدهد زمانیکه مدیران درمی یابند سود گزارش شده کمتر از سطح سود مورد انتظار میباشد سطوح بهینه ای را برای هر دو راهکار مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری تعیین میکنند و تصمیمات دستکاری فعالیت های واقعی و اقلام تعهدی را به طور همزمان اتخاذ میکنند. آنها این دو راهکار را به عنوان مکمل یکدیگر مورد استفاده قرار میدهند و در تصمیمات مرتبط با هر راهکار، مشاهدات و نتایج حاصله از دیگری را مدنظر قرار میدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relation between Real Earnings Management and Accounting Earnings Management in the Tehran Stock Exchange: Income Smoothing Perspective

نویسندگان [English]

  • Gh. Karami 1
  • A. Tahriri 2
  • A. Davarinejad 3
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate a relation between real earnings management and accounting earnings management to smooth earnings and to survey this fact when managers smooth earnings by real activities manipulation and when by discretionary accruals manipulation. On this paper is focus on discretional cash flow from operations as proxy variable of real earnings management and discretional accruals as proxy variable of accounting earnings management. Our statistical population is the firms listed in Tehran Stock Exchange that examined for the time period 1381 to 1386 by 98 firms as the sample.
As a result, we find evidences that show that managers use both real earning management and accounting earnings management to smooth earnings and relation between real and accounting earnings management is Simultaneous and managers use complementarily the two earnings management to smooth income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income smoothing
  • Real Earnings Management
  • Accounting earnings Management
  • Hausman test
  • Simultaneous equation system