نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری مرکز آموزش عالی رجا- قزوین

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

تئوری موجود در حوزه تحقیق حاضر، تطابق ضعیف هزینه با درآمد را به عنوان اختلال در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه معرفی کرده است. درنتیجه، تطابق ضعیف موجب افزایش نوسان پذیری سود و کاهش پایداری سود میشود. آزمون به عمل آمده درباره 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1387 نتایجی سازگار با تئوری موجود را نشان میدهد. نتایج حاکی از آن است که اختلال در رابطه اقتصادی درآمد و هزینه (تطابق ضعیف) و نوسان پذیری سود در سالهای مورد مطالعه، کاهش یافته و پایداری سود افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between Matching of Revenues and Expenses with Earnings Volatility and Earnings Persistence

نویسندگان [English]

  • H. Kazemi 1
  • M. Toreini 2

چکیده [English]

     In this study, related properties of accounting earnings as earnings volatility and earnings persistence have been studied. Theory in this study, poor matching as “noise” in the economic relation between revenues and expenses is introduced. As a result, poor matching increases the volatility of earnings and decreases the persistence of earnings. Test had been accepted from the 113 companies in Tehran Stock Exchange during the recent eight years the indicated results consistent with the existing theory. Noise in the economic relation between revenues to expenses (poor matching) and earnings volatility during recent years is decreased and earnings persistence is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matching of revenues and expenses
  • Poor matching
  • Earnings volatility
  • Earnings persistence