نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه در مقایسه با دیگر مدلهای پیش بینی سود می پردازد. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه ها هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. در واقع هزینه ها روبه پایین خاصیت چسبندگی دارند. در این پژوهش، جهت انجام تجزیه و تحلیل ها، از داده های 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1372 تا 1382 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که توان پیش بینی مدل پیش بینی سودمبتنی بر تغییرپذیری هزینه و چسبندگی هزینه به صورت معناداری بیشتر از دیگر مدل های پیش بینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness

نویسندگان [English]

  • H. Khaleghi Moghadam 1
  • F. Karami 2

چکیده [English]

This paper aims to evaluate the earning forecasting model based on cost variability and cost stickiness   in comparison to other forecasting models. Cost stickiness means that the rate of decrease in costs while sale declines is less than the rate of increase in costs while sale grows. In other word, costs are sticky downward. The data used in this research was gathered from 85 companies accepted in Tehran stock market from 1994 to 2004. To analyze the data two regression techniques called simple and rolling methods and also confidence coefficient R2 and F test are used. The results indicate that the power of the earning forecasting model based on cost variability and cost stickiness is significantly more than the others'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning forecasting
  • cost variability
  • Cost stickiness
  • Cost Behavior