نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

اهداف این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور براساس معیارهای موجود در اصل 2 حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری، حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی توزیع گردید. پرسشنامه های به دست آمده از 108 پاسخ دهنده با استفاده از آزمون های دو جمله ای و Tاستیودنت و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی تحلیل شد. نتیجه آزمون حاکی از عدم رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corporate Governance: The Extent of Observance of Shareholder's Rights in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • M.H. Botshekan 1
  • M. Rahbari Kharazi 2

چکیده [English]

The objective of this research is to determine the extent to which shareholders' rights are observed. To this end, a questionnaire of 26 questions was designed according to the second OECD principle of corporate governance and was distributed among the university professors, directors and CEOs of investment companies, qualified auditors and financial experts. 108 completed questionnaires were collected and analyzed using binominal test, T student, and Friedman test for ranking. The tests showed that shareholders' rights are not observed in Tehran Stock Exchange listed companies. Subsequently, using Friedman test, the extent to which the 7 elements of shareholders rights under the present circumstances, the order of importance of these elements in view of the participants   in the survey, as divided by the 4 groups of participants are determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Transparency
  • Institutional Investors
  • Ownership Structure
  • Fundamental Changes