نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در تحقیق حاضر، کیفیت حسابرس، اتکاپذیری دارایی ها و تعیین ارزش شرکتها همزمان و با در نظر گرفتن کیفیت حسابرس در ارزیابی حقوق صاحبان سهام، بررسی شده است. برای تعیین میزان اتکاپذیری دارایی ها و بدهی ها از روش ریچاردسن و همکاران (2005) که دارایی ها را به 4 طبقه تقسیم نموده اند، استفاده شده است. محققان مزبور دارایی ها و بدهی ها را به دارایی ها و بدهیهای با اتکاپذیری متوسط، دارایی ها و بدهیهای با اتکاپذیری بالا و دارایی ها و بدهیهایی که از نظر میزان اتکاپذیری طبقه بندی نشده است، دسته بندی کرده اند. معیار تعیین میزان کیفیت حسابرس در این تحقیق سه عامل طولانی شدن مدت همکاری حسابرس و صاحبکار، بزرگ بودن موسسه حسابرسی و تخصص گرایی حسابرسان مستقل بوده است. نتیجه تحقیق نشان داد که تداوم همکاری حسابرس وصاحبکار در کیفیت حسابرس تاثیر ندارد. اما بزرگ بودن موسسه حسابرسی و تخصص گرایی حسابرسان باعث ارتقای  کیفیت حسابرس میشود. فرضیه دوم تحقیق، مبنی بر تاثیرگذار نبودن کیفیت حسابرس در دیدگاه بازار در مورد ارزش دارایی ها و بدهیهای با اتکا پذیری بالا نیز تایید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Auditor Quality and Asset Reliability in Equity Valuation

نویسندگان [English]

  • Saber Sheri 1
  • Abdolkarim Moghaddam 2

چکیده [English]

In this survey, the impact of auditor quality and asset reliability on equity valuation has been studied. It has used the results of Richardson et al (2005), for categorizing asset and liabilities in four levels as low, medium, high and not classified groups. The criteria of high quality auditor were three independent factors as audit tenure, audit firm size and auditor industry specialization. The questions of this study were as follows:  Does auditor quality influence the market's valuation of assets and is the mitigating effect of a quality auditor more pronounced for low or medium reliability asset measures? The results showed that audit tenure does not affect auditor quality but audit firm size and auditor industry specialization improve that. The second hypothesis which indicates auditor quality has no significant effect on market's perception of high reliability accruals is approved.