نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای مختلف  و متنوعی است که فراتر از سطح شرکتها و حتی بازار است. بسیاری از نظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند با استفاده از مبانی صحیح ارزش گذاری، میتوان تغییرات قیمت سهام را پیش بینی کرده و از آنها در مدل تصمیم گیری خود بهره گرفت.
این مقاله تحقیقی علمی کاربردی در مورد اثر و ارتباط بین نماگرهای مختلف ساختاری، جریان نقدی و انتظاری، با تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس آزمون فرضیه های تحقیق، پنج متغیر اندازه شرکت ها، نرخ رشد سود، پهنای بازار، نرخ شناوری سهام و ضریب  ارزش دفتری بر ارزش بازار یا قیمت، توانایی تخمین 53.5 درصد تغییرات قیمت را دارا میباشند.
نتایج تحقیق حاضر مانند تحقیقات مشابه انجام شده در سطح جهان، نشان دهنده آن است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصا بازار بورس تهران علی رغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد، اتفاقی نیست، بلکه از نوع آشوبگونه است. بنابراین فعالان بازار میتوانند با استفاده از معیارهای مناسب ارزیابی و مدلهای پیچیده و قوی مانند مدل های جامع سنجش نماگرهای بازار، با مدل های الگوریتمی و یا ترکیب های مختلف، در پیش بینی تغییرات قیمت سهام به مبانی اصولی کشف قیمت دسترسی داشته و در فرایند تصمیم گیری خود از آنها بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Stock Market Indicators on Stock Price Prediction

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghadam 1
  • Parviz Piri 2

چکیده [English]

In the view or market theoreticians, investors and other participants, attain more successful with appropriate valuation measures. This article tries to show and compare the effect and relevance between various market indicators and stock price predictions.
For  this purposes,  market  indicators have been  categorized  in three groups of: structural  indicators, flow  of  fund  indicators and sentiment  indicators.
Single  and  multiple  regression  was  used  to  test  the  research hypothesis   and   various   market   indicators. At   last   this  paper concludes that the price variation can be predicted with  indicators of   I )firm   size    2)earnings  per  share  grouch   3)market  breadth 4)free float rate and S)book value per share to price ratio. In other words, 53.5 % of stock price variations in Tehran stock exchange can be predicted with these four variables.