نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق، رابطه بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی میکند. این بررسی برمبنای مدل درآمد باقی مانده است که ارزش شرکت از نظر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و درآمد باقی مانده را بیان میکند. این مدل برای هر سیستم حسابداری مازادی قابل اجراست. سوال مورد بررسی این مطالعه این است که آیا ارزش دفتری هر سهم (BV) و درآمد باقی مانده غیر طبیعی هر سهم (RE) قدرت توضیحی افزایشی و نسبی دارد یا خیر. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد بازده غیرعادی هر سهم (RE) قدرت توضیحی کمتری نسبت به ارزش دفتری هر سهم (BV) دارد؛ همچنین، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و درآمدهای باقی مانده، رابطه مثبت و بااهمیتی با قیمت سهام فعلی در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Residual Income and Stock Price in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheydari 1
  • Saeid Ali Ahmadi 2

چکیده [English]

This study examines the relation between residual earnings and stock prices in Tehran Stock Exchange (TSE). The analysis is based on a residual income model that expresses the value of the firm in terms of book value of equity and residual income.  The model holds for any clean surplus accounting system. The study address  the question that whether book value per share (BV) and abnormal (residual) earnings per share (RE) have incremental and relative explanatory power or not. We find that RE have less explanatory power than BV. Also, we find that accounting book value of equity and residual earnings are positively and significantly related to current stock prices in Tehran Stock Exchange (TSE).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual Earnings Model
  • Valuation
  • Stock Price
  • Book Value of Equity
  • Tehran Stock Exchange (TSE)