شواهدی بیشتر از روابط تجربی بین سود و جریانهای نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله شواهدی از روابط بین سود و جریانهای نقدی بر روی نمونه ای متشکل از 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1376-1385 فراهم می آورد. در انجام این امر، روائی خارجی مطالعه صورت گرفته توسط بوئن، بورگ استالر و دیلی (1986) در آمریکا مورد بررسی قرار میگیرد. در ضمن مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت در خصوص این روابط می پردازد.
شواهد حاکی از آن است که: 1) بین معیارهای سنتی جریان نقد و تنها معیار پالایش شده جریان نقد، همبستگی پایین وجود دارد. 2) معیارهای سنتی جریان نقد، همبستگی بالایی با سود دارند، در حالیکه تنها معیار پالایش شده جریان نقد همبستگی پایینی با سود دارد، و نهایتا معیارهای سنتی جریان نقد بهتر از مدلهای مبتنی بر سود یا معیار پالایش شده جریان نقد، جریانهای نقدی آتی را پیش بینی میکنند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صنعت نیز نشان میدهد که موارد اول و دوم در صنایع مختلف صادق بوده، اما مورد سوم به تمامی گروه های صنعت قابل تعمیم نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Further Evidence on Empirical Relationships between Earnings and Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arabmazar Yazdi 1
  • Mohammad Hosein Safarzadeh 2
چکیده [English]

This paper  provides  evidence  on  relationships  between earnings and cash flow measures for the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) over a sample of 83 firms during the period of 1376- 1385. In so doing, we examine the external validity of a U.S.A study of these relationships by Bowen, Burgstahler and Daley (1986). We also extend their study through an industry analysis of the relationships.
Evidence is presented first that shows low correlations between traditional cash flow measures and a more refined cash flow measure. Second, traditional cash flow measures exhibit high correlations with earnings, while the more refined cash flow measure has a lower correlation with earnings. Finally, traditional cash flow measures better predict future cash flows than models based on earnings or a more refined cash flow measure. The industry evidence shows that the results on the first two issues, but not the latter issue, are generalizable across industry categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings
  • Traditional Cash Flow Measures
  • More refined cash flow Measure
  • Correlation