نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست دوره دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

یکی از دستاوردهای مهم تحقیقات درباره ی حسابداری در کشورهای مختلف، افزایش آگاهی نسبت به نقش عوامل محیطی در شکل گیری سیستمها و رویه های حسابداری است. این دستاوردها موجب شده اند تا تلاشهای جدی تری برای تشخیص عوامل محیطی مربوط و نحوه ی تاثیر آنها بر حسابداری به عمل آید. در این تحقیقات، فرهنگ به عنوان یکی از عوامل محیطی مهم و موثر بر سیستم های حسابداری کشورها محسوب میشود. تلقی مزبور بر این استدلال کلی استوار است که حسابداری به عنوان فعالیتی اجتماعی-فنی، با منابع انسانی و مادی و نیز تعامل بین آنها سروکار دارد. هرچند جنبه ی فنی حسابداری در مقایسه با جنبه ی انسانی آن ارتباط کمتری با فرهنگ دارد، اما به علت تعامل موجود در میان دو جنبه ی مذکور، حسابداری نمیتواند فارغ از فرهنگ باشد. (پریرا، 1989).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Context of Conservatism and Secrecy in Accounting

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Javad Rezazadeh 2

چکیده [English]

This study examines the relationship among the cultural values of Iranian society, disclosure and conservatism degree of Iranian firms in presentation of financial statements. It is argued that an empirical relation exist between the cultural value, as conceived by Hofstede’s theory of the four dimensions of cultural values (power distance, uncertainty avoidance, individualism, and masculinity) and the accounting values are captured by Gray’s two dimension (conservatism and secrecy). 64 corporate annual reports registered on Tehran Stock Exchange (TSE) were examined in order to determine whether culture values correlate with the degree of conservatism and level of disclosure. The results in general support the theoretical expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural context
  • Conservatism
  • Secrecy Financial statements