نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان‌های غیرمستمر در 126 شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. سودها و زیان‌های غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می‌شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه‌ای توسط بازار دارند که در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه‌گیری شده است. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد: 1. در رابطه با قیمت‌گذاری سودها و زیان‌های غیرمستمر، یک عدم تقارن در بازار و جود دارد و 2. محافظه‌کاری حسابداری را می‌توان به‌عنوان توضیحی برای این عدم تقارن معرفی کرد که بیانگر گرایش شرکتها در شناسایی و گزارش به‌موقع‌تر زیان‌ها در مقایسه با سودها می‌باشد. یافته‌های فوق بیانگر بالاتر بودن ضریب واکنش سود اقلام غیرمستمر منفی در مقایسه با اقلام غیرمستمر مثبت می‌باشد. دلیل این موضوع گزارش به‌هنگام‌تر زیان‌های غیرمستمر در مقایسه با سودهای غیرمستمر می‌باشد. علاوه بر این، زمانی که سطح محافظه‌کاری افزایش می‌یابد، عدم تقارن یادشده بزرگ‌تر می‌شود که نشان می‌دهد محتوای اطلاعاتی زیان‌های غیرمستمر به دلیل افزایش سطح محافظه‌کاری از محتوای اطلاعاتی سودهای غیرمستمر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Accounting Conservatism in Asymmetric Market Valuation of Nonrecurring Items

چکیده [English]

This research investigates the impact of accounting conservatism on the stock market’s valuation of nonrecurring gains and losses. The sample is comprised of 126 publicly traded firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during 1386-1392. The nonrecurring gains and losses, also known as special items, have asymmetric market valuation multiples, which are proxied by the earnings response coefficient (ERC) in this reseach. The results show that: (1). an asymmetry exists in the valuation of nonrecurring gains and losses; and (2) the asymmetry can be explained by the idea of accounting conservatism, which is the tendency that firms report economic losses on a timelier basis than economic gains. The above findings show that nonrecurring losses are have a higher earnings response coefficient than nonrecurring gains, due to the fact that nonrecurring losses (non-operational losses) are impounded in earnings much quicker than the gains (non-operational gains). Furthermore, as the level of conservatism increases within a firm, this asymmetry of market valuation becomes larger, signifying that the information content of negative nonrecurring items increases at a rate greater than that of positive nonrecurring items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonrecurring Items
  • Earnings Response Coefficient
  • Accounting Conservatism