حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصت‌های رشد بر محافظه‌کاری حسابداری با نقش تعدیل‌گری بیش‌ اطمینانی مدیریت

مهدی حیدری؛ علیرضا علی اکبرلو؛ ابراهیم خاکپور حیدرانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59804.2249

چکیده
  محافظه‌کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیریت در جهت افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی از آن بهره گرفته می‌شود. درماندگی مالی و فرصت‌های رشد از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث بهبود سطح محافظه‌کاری حسابداری شوند. در این میان انتظار می‌رود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی ...  بیشتر

پیش بینی درماندگی مالی بر مبنای الگوی ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک

پری خداکریمی؛ پرویز پیری

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1396، ، صفحه 145-168

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.11118.1366

چکیده
  از آنجا که اطلاعات بازار و ارزش جاری داراییهای شرکت، هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از اطلاعات بازار نیز جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده کند، ضروری به نظر می رسد و با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکت ها، ...  بیشتر

ارائه مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان در بانک صنعت و معدن

سید مجید شریعت پناهی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1387، ، صفحه 61-82

چکیده
  یکی از فعالیت های عمده بانکها، تخصیص منابع است. مهمترین ریسکی که این فعالیت را تهدید میکند، ریسک عدم ایفای تعهدات گیرنده تسهیلات میباشد. یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع  کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی و احتمال نکول است. در این پژوهش، با استفاده ...  بیشتر